De basis in mijn werk is om te coachen vanuit het Systemisch Perspectief. Familieopstellingen is daar een onderdeel van. Systemisch Werk gaat uit van 3 basiswetten namelijk:

1. Binding (iedereen in een systeem heeft recht op een plek)

2. Volgorde (de oudste, middelste of jongste)

3. Geven en nemen (in parallelle relaties is er altijd een balans tussen beide)

In het dagelijks leven kunnen we tegen dezelfde dingen aanlopen. Soms merken we in relaties dat we steeds geneigd zijn veel (toe) te geven en de ander te “pleasen” of lukt het niet om een baan te behouden. We krijgen stress, worden ziek of raken in conflict. Systemisch Werk maakt onderscheid tussen Dynamieken (patronen) en Symptomen (stress, angst,  ziekte etc.). Systemisch Werk gaat uit dat we ons beperkende patronen in het leven ontlenen aan het gezinssysteem waar we uit voortkomen. Naast ons ouders, broers en zussen en grootouders staan we onder invloed van 7 generaties voor ons. Persoonlijk denk ik dat dit nog veel verder terug gaat. Binnen de familiegeneraties zullen familiepatronen zich blijven herhalen, net zolang tot iemand in de familielijn zich bewust wordt en zich vrij kan maken van deze dynamiek en loyaliteit.